Objednávky vánočních kaprů pro velkoodběratele

Vážení zákazníci,

nabízíme Vám dodávku živých ryb na vánoční prodej.

Objednávku nám zašlete zpět do 5. 12. 2023 pomocí webového formuláře.

Platba bude prováděna v hotovosti při předání ryb. Na základě dodacího listu bude dodatečně vystavena faktura – daňový doklad. V případě, že prodejní místo nesouhlasí s Vaší fakturační adresou, uveďte na objednávce jeho přesné umístění.

Těšíme se na spolupráci.

Ing. Jiří Janoštík
ředitel