Úvod


Rybářství Hodonín, s.r.o. se zabývá chovem a prodejem sladkovodních ryb a vodní drůbeže. Provozujeme vlastní rybí líheň, ve které produkujeme mimo obvyklých tržních ryb také okrasné bazénové ryby.

V současné době obhospodařujeme 92 rybníků o celkové výměře 1302 ha. Roční produkce tržních ryb dosahuje 10 tisíc metrických centů, což ji vzhledem k hektarové produkci řadí mezi nejproduktivnější rybářské podniky v celé České republice. Kromě rybničních ploch na hodonínsku se Rybářství Hodonín, s.r.o. stará také o 161 ha rybničních ploch v Dolním Benešově na Opavsku, 555 ha v lednicko – valtickém areálu na Břeclavsku a 70 ha ploch na Slovensku u Malacek (Jakubovské rybníky a komplex sádek ve Velkých Levárech).

Kromě kapra produkuje hodonínské rybářství prakticky všechny ostatní druhy sladkovodních ryb. K této skutečnosti významně přispívá i činnost moderní rybí líhně, díky které je společnost soběstačná ve výrobě plůdků většiny hospodářsky významných druhů ryb a jako jedna z mála v ČR produkuje na chov náročné býložravé ryby a sumce.

Dalším významným předmětem činnosti je chov a prodej vodní drůbeže. Společnost disponuje vlastním chovným hejnem hus. Líhnutí vodní drůbeže má na líhni Písečná dlouholetou tradici a ročně se zde vylíhne kolem 50 až 70 tisiců housat a 30 tisíc káčat kachny divoké. Prodej káčat a housat, zejména pro drobnochovatele, udržuje věhlas společnosti v celém regionu.

Společnost Rybářství Hodonín, s.r.o. je od svého založení dynamicky se rozvíjející prosperující firmou se stabilní výrobní základnou, fungující na rodinných principech, dosahující nadprůměrných výrobních výsledků v rámci celé České republiky.