Prodej živé drůbeže


Živou vodní drůbež si můžete zakoupit na naší farmě Písečná. Objednávky na opracované kachny a husy přijímáme v prodejní době na telefonu +420 518 307 311 .

Provozní doba

Den Hodiny
Pondělí až pátek 7:00 – 14:00

Maloobchodní ceník živé drůbeže pro rok 2022

Ceny jsou v Kč včetně DPH.

Stáří Káčata Mulardy Housata
bílá/landeská
1
2 37 123
3 40 126
4 43 129
5 46 132
6 49 135
7 52 138
8 55 142
9 58 146
10 61 150
11 64 154
12 67 158
13 70 162
14 74 166
15 78 170
16 82 174
17 86 178
18 90 182
19 94 186
20 98 190
21 102 194
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ceny pro velkoodběratele se stanovují individuálně.

Ceník drubeže ke stažení.

Informace o aktuálním sortimentu vodní drůbeže a stáří drůbeže k prodeji získáte v prodejní době na telefonu +420 518 307 311.

Ceník krmných směsí pro drůbež pro rok 2022

Druh směsi Balení  kg Cena Kč/kg  
VKCH 1 – do 14 dnů věku 10 19,-
VKCH 1 – do 14 dnů věku 50 18,50
VKCH 2 – od 14 dnů věku 10 18,-
VKCH 2 – od 14 dnů věku 50 17,50

Druhy vodní drůbeže

Chov kachen

Společnost Rybářství Hodonín, s.r.o. má dlouholetou tradici v chovu vodní drůbeže. V současné době se zabývá chovem kachen pekingských (bílá brojlerová kachna), které dosahují v našich podmínkách jatečné zralosti již od 42 dnů věku. Při výkrmu dosahují živou hmotnost vyšší než 3 kg. Jde o odolná a nenáročná zvířata s chutným masem, dobrým zdravotním stavem a výbornou konverzí. Káčata jsou prodávána od stáří 2 dnů až po mladé jatečné kachny.

Chov mulard

Společnost zajišťuje rovněž prodej importovaných finálních hybridů vzniklých křížením kachny pižmové a pekingské, nazývaných „moularden„. Vynikají vyšším podílem prsní svaloviny, menším obsahem tělesného tuku a vyšší hmotností jater. Ve věku devíti týdnů, kdy nastává první jatečná zralost, dosahují kachny živé hmotnosti 3,8 kg a kačeři 4,1 kg. Prodávají se od stáří jednoho týdne až po jatečné.

Chov hus

V odchovu husy bílé využívá společnost německé genetiky světové úrovně od firmy Eskildsen, které dosahují u houserů hmotnosti až 10 kg. Průměrná živá hmotnost mladých brojlerových hus v místních podmínkách ve stáří 110—120 dnů dosahuje 6—7 kg. Housata jsou prodávána od stáří 2 dnů až po mladé jatečně husy. Housata jsou schopna velmi efektivně využít každý kousek zelené pastvy a tím snižují náklady na krmení.

Jsme jediný chov v České republice, který chová ve velkém plemeno husy landeské. Jsou atraktivní díky barvě svého opeření s vyšším podílem prachového peří. Vzhledem připomíná husu divokou. Při nuceném dokrmu má velká játra. Hmotnost houserů je 7,5 kg, husí 6,5 kg. Je ozdobou každého dvora.

Chov divokých kachen

Pro myslivecká sdružení i drobné chovatele jsou odchovávány kachny divoké. Prodávají se od stáří 2 dnů až do 21 dnů. Je možná vakcinace proti botulismu.