Zpět na Střediska

Dolní Benešov

Středisko Dolní Benešov je v rámci firmy nejmladší (od roku 2003), působí však v oblasti se starou rybnikářskou tradicí. Jeden z nejstarších rybníků v českých zemích je připomínán už v polovině 13. století u Markvartovic na Hlučínsku.

Středisko je tradičním teplovodním rybnikářstvím s dominantní výrobou kapra, doplněného chovem lína, býložravých a dravých druhů ryb.

Středisko hospodaří na 160,86 hektarech vlastních i pronajatých rybníků a jako samostatné rybnikářství vzniklo privatizací v roce 1994. Základem výroby je v roce 1954 obnovený 65hektarový rybník Nezmar a dolnobenešovská rybniční soustava, vybudovaná v 60. letech minulého století.

V Dolním Benešově jsou také distribuční sádky, zásobující zejména v předvánočním období rozsáhlou část Moravskoslezského kraje. Stavební úpravy sádek byly financovány z Evropského Rybářského Fondu v rámci investování do trvale udržitelného rybolovu.  Číslo projektu CZ.1.25/2.1.00/11.00119

V posledních letech je důraz kladen především na intenzitu a sortiment produkce, zlepšování stavu rybníků a rybničních zařízení a zvyšování odbytu živé ryby.

Pro zákazníky je k dispozici podniková prodejna v Dolním Benešově, která byla modernizována v roce 2010, za přispění dotačních peněz z Evropského Fondu pro podporu rybolovu z operačního programu Rybářství. Tímto projektem byla vytvořena zcela moderní provozovna rybářské prodejny, splňující všechny parametry kladené na moderní a ekonomický provoz, včetně požadavků na základní opracování prodávaných ryb.

Po mnoha letech, kdy chyběl zdroj vody, se také obnovuje hospodaření na rybníku Poštovní.