Zpět na Střediska

Písečná Hodonín

V současné době zde hospodaříme na rybnících Dvorský, Novodvorský, Písečný, Komárov, Bojanovický, Lužický, Nad sádkami, Výtopa a dalších.

Nachází se zde sídlo firmy a firemní prodejna ryb.

Chová se zde vodní drůbež.

Historie

Historie rybářství na Hodonínsku začíná kolem roku 1473. Vratislav z Pernštejna zde začal zakládat soustavu velkých rybníků. Jejich celková výměra tehdy přesahovala 2000 ha. Úpadek rybníkářství začal v dobách Třicetileté války. V roce 1872 byly již všechny rybníky zrušeny a přeměněny na louky a pole.

Novodobá historie rybníkaření na Hodonínsku začíná v roce 1945, kdy se začíná s obnovou a budováním nových rybníků. V současné době je na Hodonínsku okolo 90 rybníků o celkové výměře 520 ha. Na převážné většině těchto rybníků hospodaří a je majitelem Rybářství Hodonín s.r.o.