Ryby

Prodej ryb

Ryby si u nás můžete zakoupit v některé podnikové prodejně v Hodoníně nebo Dolním Benešově. Ne vždy nabízíme celý sortiment. Případně můžete ověřit dostupnost Vámi vybrané ryby na telefonním čísle konkrétní prodejny.

Ceník ryb středisko Hodonín

V ceníku jsou uvedeny ceny živých ryb v Kč/kg s DPH.

Ryba Kč/kg s DPH
Kapr tržní 95Kč
Amur 98 Kč
Candát 370 Kč
Lín 140 Kč
Pstruh/Siven 160 Kč
Sumec 220 Kč
Štika 240 Kč
Tolstolobik tržní 50 Kč
Karas 30 Kč

Ceníky násad: Ceník násad tržních ryb, Ceník násad bazenových ryb

Rybí líheň

Rybí líheň je vybavena zařízením, které obohacuje vodu o kyslík, ultrafialovými lampami, které likvidují bakterie, zařízením na ohřev vody, které umožňuje provádět výtěry ryb dříve než v přirozených podmínkách nebo umožňuje vytírat teplomilné druhy ryb, které se v našich podmínkách v přírodě nedokáží rozmnožovat.

V líhni se uměle vytírají všechny rozhodující druhy u nás chovaných sladkovodních ryb mimo pstruhovitých. Ryby se distribuují ve formě váčkového nebo rychleného plůdku.

Také se provádí výtěry okrasných bazénových druhů ryb, prodej jejich plůdku i násady.

Produkce rybí líhně: kapr obecný lysec, kapr obecný šupináč, štika obecná, štika rychlená do 5 cm, lín, amur bílý, amur rychlený do 3 cm, tolstolobik bílý, tolstolobik rychlený do 3 cm, sumec velký krmený do 2,5 cm, candát obecný.

Chov ryb

Společnost Rybářství Hodonín, s.r.o. uskutečňuje produkci sladkovodních ryb na 1 302 hektarech rybníků, což představuje 92 rybničních děl. Plánovaná roční výroba je cca 12 000 q ryb, především kapra. Díky své výhodné geografické poloze (160 m.n.m) dosahuje při výrobě kapra vysoce nadprůměrných hektarových výnosů.

Nejvýznamnější rybniční plochy společnosti se nachází v okolí Hodonína, Dubňan, Mutěnic a Bzence. V roce 2003 zakoupila společnost rybniční hospodářství v Dolním Benešově u Opavy, a tím rozšířila oblast svého působení o region severní Moravy a rybniční plochy zvětšila o 150 ha vodních ploch. Ve své expanzi pokračovala v roce 2007, kdy nejprve pronájmem a od roku 2011 pak koupí 80 ha v Jakubově u Malacek přesunula svůj vliv i do sousedního Slovenska. Význam tohoto kroku se projevil především v posílení odbytových možností na slovenském trhu. Převzetím 500 ha vodních ploch Lednicko-valtického areálu v roce 2012 se společnost Rybářství Hodonín, s.r.o. zařadila mezi nej významnější rybářské společnosti nejen na Moravě ale i v celé ČR.