Ryby

Prodej ryb

Ryby si u nás můžete zakoupit v některé podnikové prodejně v Hodoníně nebo Dolním Benešově. Ne vždy nabízíme celý sortiment. Případně můžete ověřit dostupnost Vámi vybrané ryby na telefonním čísle konkrétní prodejny.

Ceník konzumních ryb středisko Hodonín-podniková prodejna

V ceníku jsou uvedeny ceny živých ryb v Kč/kg s DPH.

Ryba Kč/kg s DPH
Kapr tržní 111 Kč
Amur 125 Kč
Candát 470 Kč
Lín 150 Kč
Pstruh 185 Kč
Sumec 255 Kč
Štika 280 Kč
Tolstolobik tržní 70 Kč
Karas 45 Kč

Ceníky násad:

Rybí líheň

Rybí líheň je vybavena zařízením, které obohacuje vodu o kyslík, ultrafialovými lampami, které likvidují bakterie, zařízením na ohřev vody, které umožňuje provádět výtěry ryb dříve než v přirozených podmínkách nebo umožňuje vytírat teplomilné druhy ryb, které se v našich podmínkách v přírodě nedokáží rozmnožovat.

V líhni se uměle vytírají všechny rozhodující druhy u nás chovaných sladkovodních ryb mimo pstruhovitých. Ryby se distribuují ve formě váčkového nebo rychleného plůdku.

Také se provádí výtěry okrasných bazénových druhů ryb, prodej jejich plůdku i násady.

Produkce rybí líhně: kapr obecný lysec, kapr obecný šupináč, štika obecná, štika rychlená do 5 cm, lín, amur bílý, amur rychlený do 3 cm, tolstolobik bílý, tolstolobik rychlený do 3 cm, sumec velký krmený do 2,5 cm, candát obecný.

Chov ryb

Společnost Rybářství Hodonín, s.r.o. uskutečňuje produkci sladkovodních ryb na 1 302 hektarech rybníků, což představuje 92 rybničních děl. Plánovaná roční výroba je cca 12 000 q ryb, především kapra. Díky své výhodné geografické poloze (160 m.n.m) dosahuje při výrobě kapra vysoce nadprůměrných hektarových výnosů.

Nejvýznamnější rybniční plochy společnosti se nachází v okolí Hodonína, Dubňan, Mutěnic a Bzence. V roce 2003 zakoupila společnost rybniční hospodářství v Dolním Benešově u Opavy, a tím rozšířila oblast svého působení o region severní Moravy a rybniční plochy zvětšila o 150 ha vodních ploch. Ve své expanzi pokračovala v roce 2007, kdy nejprve pronájmem a od roku 2011 pak koupí 80 ha v Jakubově u Malacek přesunula svůj vliv i do sousedního Slovenska. Význam tohoto kroku se projevil především v posílení odbytových možností na slovenském trhu.