Myslivost

Naše společnost se mimo jiné zabývá chovem a odchovem divoké kachny (březňačky). Již nyní, na začátku roku, je čas se zamyslet nad zazvěřením honitby. Přijímáme objednávky na mláďata divokých kachen, provádíme jejich odchov do 3 týdnů věku a zajišťujeme  dvojnásobnou vakcinanci proti botulizmu.  Další informace o divokých kachnách  na tel.: 518 307 311 ing. Radek Čučka

V rámci utváření honiteb v roce 2013, bylo vedením společnosti Rybářství Hodonín, sr.o. vytvořeno nové středisko myslivosti. Cílem střediska je zajištění vhodných loveckých příležitostí i pro nejnáročnější mysliveckou veřejnost. V nadcházející lovecké sezoně (podzim 2015 připravujeme několik kachních honů na lokalitách, kde se prolínají větší vodní plochy s mokřadními biotopy. Organizace kachních honů se bude plynule prolínat s lovem divokých hus.

Rádi bychom k nám pozvali všechny milovníky lovu vodní pernaté.

Podrobnější informace o možnostech poplatkového lovu poskytne pan Petr Gränz na tel. čísle: +420 603 331 191 nebo e-mailu: xgranzp@seznam.cz

Myslivec míří na kachnu